American Councils for International Education

Жеке адамдардын жана мекемелердин билим берүү мүмкүнчүлүгү.

Акыркы жаңылыктар


Бош кызмат: Алмашуу программаларынын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууларды уюштуруу жана өз ара аракеттенүү боюнча Координатору

Кыргыз Республикасындагы Эл аралык Билим берүү боюнча Америкалык Кеңештери, Алмашуу программаларынын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууларды уюштуруу жана өз ара аракеттенүү боюнча Координаторун издейт. Толук маалымат англис тилинде: Alumni Engagement Coordinator.

Бош кызмат: Орто-Азиялык Билим берүү Фондунун Программасынын жардамчысы

Кыргыз Республикасындагы Эл аралык Билим берүү боюнча Америкалык Кеңештери, Орто-Азиялык Билим берүү Фондунун Программасына 2017 жылдын декабрь айынан 2018 жылдын июнь айына чейин кыска мөөнөткө Программанын жардамчысын издейт. Толук маалымат англис тилинде: US-CAEF Program Assistant 2017.

Gallery

« 1 of 2 »
  • FLEX