American Councils for International Education

Жеке адамдардын жана мекемелердин билим берүү мүмкүнчүлүгү.

Биз жөнүндө

Америкалык Кеңештер жөнүндө

Эл аралык Билим берүү боюнча Америкалык Кеңештер – бул күндөн-күнгө бат өзгөрүп жаткан дүйнөдө бири-бири менен тыгыз байланышкан адамдардын жана мекемелердин ийгиликтүү болушу үчүн билим берүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн эларалык бейөкмөт уюму. Академиялык алмашуу программалары, чет өлкөдө тилди үйрөнүп, маалымат менен талданган изилдөөлөрү жана билим берүү менен өнүгүү программалары аркылуу Америкалык Кеңештер жеке адамдын келечегине жол ача турган, билимди жогорулатып жана түшүнүктү кеңейтүүчү инновациялык программаларды иштеп чыгат жана жүргүзөт.

40 жыл аралыгында Америкалык Кеңештер эларалык билим берүү программалары менен иштеген коомчулуктун муктаждыгын канааттандырды. Бул программалар дүйнө жүзү боюнча 80ден ашуун мамлекеттердин, 40тан ашык тилдин, жана өкмөттүн лидерлеринин, эларалык мугалимдердин, бизнес новаторлорунун, мамлекеттик жетекчилердин жана ЖОЖдун студенттеринин өкүлдөрүнөн турган 55 миңден ашуун бүрүүчүлөрүн камтыйт.

МИССИЯ

Эларалык билим берүү, академиялык алмашуу, тилди өздөштүрүү, баалоо жана изилдөө боюнча лидер болгон Америкалык Кеңештер тыгыз байланышкан жана тез өзгөрүүчү дүйнөдө жеке адамдарды жана мекемелерди ийгиликтүү болууга даярдайт.

БАГЫТ

Америкалык Кеңештер абдан билимдүү жарандардын, ийгиликтүү мекемелердин жана жоопкерчиликтүү мамлекеттердин өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт.

ДЕМӨӨРЧҮЛӨР жана ӨНӨКТӨШТӨР

Америкалык Кеңештерге жарым милиарддан ашык долларларды атаандаштык гаранттарды иш жүзүнө ашырууга мамлекеттик агенттиктер жана кайрымдуулук фонддору ишеним көрсөтүшкөн.
Америкалык Кеңештерге өз миссиясын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жана ыйгарым укук берген финансылык булактар АКШ мамлекеттик департаменти, АКШ билим берүү департаменти, АКШ Конгрессинин китепканасы, Гуманитардык илим боюнча улуттук фонду, Карнеги Нью-Йорк Корпорациясы, ЮСАИД, Тилди коргоо жана билим берүүнүн улуттук коопсуздук боюнча башкармалыгы, Оруссиянын АКШ Фонду, жана башка чет өлкөлүк өкмөттөр жана Билим берүү министрликтери болуп саналат.

БИЗДИН МАДАНИЯТ

Америкалык Кеңештер дүйнө жүзүндө 400дөн ашуун адистери бар жана 30дан ашуун кеңселери жайгашкан эларалык бейөкмөт уюм. 2013-жылы The Nonprofit Times басма булагы бизди АКШ боюнча эң алдыңкы 50 бейөкмөт уюмдун ичине киргизген. Башкы кеңсеси Вашингтон шаарында жайгашып, Америкалык Кеңештер маданияттын, саясаттын жана билимдин очогунда отурукташат. Биздин багыт бул абдан билимдүү жарандарды, ийгиликтүү мекемелерди жана жоопкерчиликтүү мамлекеттерди өнүктүрүү – жана ал көп маданияттуу жана көп тилде сүйлөгөн кызматкерлер тарабынан ишке ашат.